Farben in FastLED

Eine Liste der vordefinierten Farben aus FastLED zur Verwendung mit WS2812 LED-Strips.

Farbe Wert Vorschau
AliceBlue 0xF0F8FF  
Amethyst 0x9966CC  
AntiqueWhite 0xFAEBD7  
Aqua 0x00FFFF  
Aquamarine 0x7FFFD4  
Azure 0xF0FFFF  
Beige 0xF5F5DC  
Bisque 0xFFE4C4  
Black 0x000000  
BlanchedAlmond 0xFFEBCD  
Blue 0x0000FF  
BlueViolet 0x8A2BE2  
Brown 0xA52A2A  
BurlyWood 0xDEB887  
CadetBlue 0x5F9EA0  
Chartreuse 0x7FFF00  
Chocolate 0xD2691E  
Coral 0xFF7F50  
CornflowerBlue 0x6495ED  
Cornsilk 0xFFF8DC  
Crimson 0xDC143C  
Cyan 0x00FFFF  
DarkBlue 0x00008B  
DarkCyan 0x008B8B  
DarkGoldenrod 0xB8860B  
DarkGray 0xA9A9A9  
DarkGreen 0x006400  
DarkKhaki 0xBDB76B  
DarkMagenta 0x8B008B  
DarkOliveGreen 0x556B2F  
DarkOrange 0xFF8C00  
DarkOrchid 0x9932CC  
DarkRed 0x8B0000  
DarkSalmon 0xE9967A  
DarkSeaGreen 0x8FBC8F  
DarkSlateBlue 0x483D8B  
DarkSlateGray 0x2F4F4F  
DarkTurquoise 0x00CED1  
DarkViolet 0x9400D3  
DeepPink 0xFF1493  
DeepSkyBlue 0x00BFFF  
DimGray 0x696969  
DodgerBlue 0x1E90FF  
FireBrick 0xB22222  
FloralWhite 0xFFFAF0  
ForestGreen 0x228B22  
Fuchsia 0xFF00FF  
Gainsboro 0xDCDCDC  
GhostWhite 0xF8F8FF  
Gold 0xFFD700  
Goldenrod 0xDAA520  
Gray 0x808080  
Green 0x008000  
GreenYellow 0xADFF2F  
Honeydew 0xF0FFF0  
HotPink 0xFF69B4  
IndianRed 0xCD5C5C  
Indigo 0x4B0082  
Ivory 0xFFFFF0  
Khaki 0xF0E68C  
Lavender 0xE6E6FA  
LavenderBlush 0xFFF0F5  
LawnGreen 0x7CFC00  
LemonChiffon 0xFFFACD  
LightBlue 0xADD8E6  
LightCoral 0xF08080  
LightCyan 0xE0FFFF  
LightGoldenrodYellow 0xFAFAD2  
LightGreen 0x90EE90  
LightGrey 0xD3D3D3  
LightPink 0xFFB6C1  
LightSalmon 0xFFA07A  
LightSeaGreen 0x20B2AA  
LightSkyBlue 0x87CEFA  
LightSlateGray 0x778899  
LightSteelBlue 0xB0C4DE  
LightYellow 0xFFFFE0  
Lime 0x00FF00  
LimeGreen 0x32CD32  
Linen 0xFAF0E6  
Magenta 0xFF00FF  
Maroon 0x800000  
MediumAquamarine 0x66CDAA  
MediumBlue 0x0000CD  
MediumOrchid 0xBA55D3  
MediumPurple 0x9370DB  
MediumSeaGreen 0x3CB371  
MediumSlateBlue 0x7B68EE  
MediumSpringGreen 0x00FA9A  
MediumTurquoise 0x48D1CC  
MediumVioletRed 0xC71585  
MidnightBlue 0x191970  
MintCream 0xF5FFFA  
MistyRose 0xFFE4E1  
Moccasin 0xFFE4B5  
NavajoWhite 0xFFDEAD  
Navy 0x000080  
OldLace 0xFDF5E6  
Olive 0x808000  
OliveDrab 0x6B8E23  
Orange 0xFFA500  
OrangeRed 0xFF4500  
Orchid 0xDA70D6  
PaleGoldenrod 0xEEE8AA  
PaleGreen 0x98FB98  
PaleTurquoise 0xAFEEEE  
PaleVioletRed 0xDB7093  
PapayaWhip 0xFFEFD5  
PeachPuff 0xFFDAB9  
Peru 0xCD853F  
Pink 0xFFC0CB  
Plaid 0xCC5533  
Plum 0xDDA0DD  
PowderBlue 0xB0E0E6  
Purple 0x800080  
Red 0xFF0000  
RosyBrown 0xBC8F8F  
RoyalBlue 0x4169E1  
SaddleBrown 0x8B4513  
Salmon 0xFA8072  
SandyBrown 0xF4A460  
SeaGreen 0x2E8B57  
Seashell 0xFFF5EE  
Sienna 0xA0522D  
Silver 0xC0C0C0  
SkyBlue 0x87CEEB  
SlateBlue 0x6A5ACD  
SlateGray 0x708090  
Snow 0xFFFAFA  
SpringGreen 0x00FF7F  
SteelBlue 0x4682B4  
Tan 0xD2B48C  
Teal 0x008080  
Thistle 0xD8BFD8  
Tomato 0xFF6347  
Turquoise 0x40E0D0  
Violet 0xEE82EE  
Wheat 0xF5DEB3  
White 0xFFFFFF  
WhiteSmoke 0xF5F5F5  
Yellow 0xFFFF00  
YellowGreen 0x9ACD32  
Neuen Kommentar hinzufügen

Sie können einen Kommentar abgeben, indem Sie das unten stehende Formular ausfüllen. Nur Text.

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht